Prosjekter

Vi er pådriver og koordinator, samarbeidspartner og utfører av konkrete prosjekt og tiltak på vegne av næringslivet i Molde. Årlig deltar nærmere 100 personer i styringsgrupper, arbeidsgrupper osv i de ulike prosjektene.